Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Roman ŁUBIŃSKI

telefon 75 72 54 001

fax 75 72 54 701

e-mail: komendant.ossluban@strazgraniczna.pl

 

Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Małgorzata SAKALUK

telefon 75 72 54 303

fax 75 72 54 701

e-mail: komendant.dyd.ossluban@strazgraniczna.pl

 

Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ppłk SG Marek KOCH

telefon 75 72 54 003

fax 75 72 54 703

e-mail: komendant.log.ossluban@strazgraniczna.pl

 

Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

telefon 75 72 54 020

e-mail: glkksiegowy.ossluban@strazgraniczna.pl

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.06.2011
Data modyfikacji 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Ziała
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Ziała WP
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Kaniak
do góry