Projektowanie aktów normatywnych

Decyzja nr 97 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 17 z 2019 r. z późn. zm.).

 

Metryczka

Data publikacji 09.07.2018
Data modyfikacji 28.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmura OSS SG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry