Zakup psów do celów służbowych - BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup psów do celów służbowych

AKCJA ZAKUPU PSÓW DO SŁUŻBY

Co roku  Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu realizuje zakup psów do służby.
Osobą odpowiedzialną za organizację i koordynację zakupu jest

st. chor. szt. SG Zbigniew Waszkiewicz

tel. 75 725 41 91

tel. kom. 797 337 969

e-mail: zbigniew.waszkiewicz@strazgraniczna.pl

 

W bieżącym roku kalendarzowym akcja zakupów psów służbowych odbędzie się w terminie 14.06-21.07.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela funkcjonariusz odpowiedzialny za organizację i koordynację zakupu.

Do służby zakupywane są psy (samce i suki) różnych ras, w wieku od 12 do 24 miesięcy, które posiadają predyspozycje fizyczne i psychiczne do zadań wykonywanych w Straży Granicznej. W przypadku psów posiadających bardzo dobre predyspozycje, komisja dokonująca oceny może zadecydować o zakwalifikowaniu do zakupu psa w wieku poniżej 12 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy, jednak nie starszego niż 29 miesięcy. 

Preferuje się następujące rasy psów:

1. owczarek niemiecki
2. owczarek belgijski malinois
3. labrador retriever
4. foksterier szorstkowłosy
5. terier walijski (welsh terrier)
6. niemiecki terrier myśliwski (jagdterier)
7. posokowiec bawarski
8. sznaucer średni
9. golden retriever
10. cocker spaniel
11. airedale terrier
12. sznaucer olbrzym
13. owczarek holenderski

W przypadku zgłoszenia do zakupu psa, nie wymienionego na liście preferowanych ras, komisja uwzględniając predyspozycje psychiczne do pracy w określonej kategorii i możliwość fizycznego wykonania określonych zadań ostatecznie decyduje, czy oceniany pies, zostanie zakwalifikowany do zakupu. Cena zakupu psa ustalana jest na podstawie wytycznych Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Oferowany do sprzedaży pies musi być zdrowy i posiadać ważne, obowiązkowe szczepienie przeciw wściekliźnie. Pies obowiązkowo ma mieć wszczepiony mikroczip lub posiadać czytelny tatuaż.
Właściciel musi posiadać dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, tj. metrykę lub rodowód, pozwalające na weryfikację, czy zwierzę pochodzi z hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych. Przed zakupem pies poddawany jest testom sprawności psychofizycznej i badaniom weterynaryjnym,  na podstawie których określana jest jego przydatność do szkolenia i służby w Straży Granicznej. Po zakwalifikowaniu psa, sporządzany jest "Protokół zakupu psa". W każdym przypadku cena jest określana na podstawie liczby punktów, które pies uzyskał w testach kwalifikacyjnych.

Po trzydziestodniowym okresie "rękojmi" (art. 395 Kodeksu Cywilnego), na konto wskazane przez sprzedającego przelewana jest ustalona w umowie należność. W przypadku stwierdzenia w okresie 30 dniowej "rękojmi" wad, które mogłyby dyskwalifikować wartość użytkową psa, następuje zwrot zwierzęcia sprzedającemu (na jego koszt), a nabywca odstępuje od zakupu. Przyczyna zwrotu określona jest w pisemnej opinii, którą sprzedający otrzymuje wraz z psem. Sprzedający, któremu zwracany jest pies w okresie rękojmi, może w jego miejsce zaoferować innego psa do sprawdzenia.

Każdy sprzedawca przystępuje do akcji zakupu z psem będącym jego własnością, dobrowolnie, na własny koszt i odpowiada za szkody wyrządzone osobiście lub przez psa.

Straż Graniczna nie pokrywa oferentom kosztów udziału w zakupie psów.

Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z noclegu (w zależności od standardu 7 - 19 zł brutto – osobodoba, wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Straż Graniczna nie ponosi odpowiedzialności za padnięcie zwierzęcia w okresie "rękojmi" z przyczyn nie zawinionych przez Straż Graniczną.


Czynności wchodzące w skład oceny psa:

 • ogólne badanie weterynaryjne psa, ponadto od sprzedawcy wymagane jest zaświadczenie o aktualnych szczepieniach psa oraz ewentualna dokumentacja weterynaryjna. Pozytywna opinia lekarza weterynarii pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu,
 • sprawdzeniu podlegają cechy użytkowe psa, takie jak ciętość, wytrzymałość, odwaga czy karność. Sprawdzane są m.in. reakcja na bodźce zewnętrzne (hałas, głośne dźwięki), reakcja na osoby postronne, chęć do gryzienia i trzymania w zębach przedmiotów, wrodzony zapał do aportowania oraz zachowanie się w różnych pomieszczeniach i na różnym podłożu. Po przeprowadzeniu i pozytywnym zaliczeniu testów kwalifikacyjnych, wykonywane jest  u psa  prześwietlenie RTG oraz badanie stomatologiczne,
 • pies poddawany jest 30 dniowej obserwacji, w czasie której wykonywane są badania laboratoryjne i diagnostyczne m.in. krwi, moczu, kału oraz inne w razie potrzeby.

Przykładowe wady dyskwalifikujące psa:

 • wady budowy i postawy w tym ciężki, chwiejny chód, niechęć do ruchu, wady palców tzw. niedźwiedzia łapa, słaba i nierozwinięta  muskulatura,
 • dysplazja stawów,
 • zniekształcenia kości lub stawów na tle np. krzywicy lub pourazowym,
 • wychudzenie lub otyłość,
 • braki lub wady uzębienia np. starte zęby, silny kamień nazębny, ubytki szkliwa, ułamane zęby,
 • wnętrostwo (brak jednego lub dwóch jąder),
 • ciąża lub ciąża urojona u suk,
 • padaczka,
 • wady psychiczne np. choroba kojcowa, lęki, fobie, nadmierna agresja, nawykowe lizanie,
 • choroby układu powłokowego np. stany zapalne skóry, wyłysienia, zmiany niedoborowe, uszkodzenia poduszek łap i pazurów.

W przypadku występowania schorzeń nie wymienionych powyżej, decyzję o zakwalifikowaniu psa lub odstąpieniu od zakupu zawsze podejmuje lekarz weterynarii.

W przypadku braku możliwości diagnostycznych, podstawą odstąpienia od zakupu jest uzasadnione podejrzenie występowania choroby lub wady.

Metryczka

Data publikacji 17.05.2021
Data modyfikacji 17.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Grabowska
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Ślusarek ZK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Ślusarek
do góry